COM ADHERIR-SE

Pertànyer a la Xarxa d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau de Catalunya representa una oportunitat única per qualsevol ciutat o poble que vulgui establir sinergies amb altres ajuntaments, compartir inquietuds amb les organitzacions i ciutadania i identificar quins reptes de futur són necessaris entorn la promoció de la cultura de pau a nivell municipal. Un compromís plausible que moltes ciutats i pobles membres ja han incorporat a les seves agendes.

Per formar-ne part com a ciutat o poble membre és necessari:

  1. Emplenar el formulari de registre
  2. Aprovar pel conjunt del Ple municipal una moció d’adhesió (Model de moció en català) (Model de moció en castellà)
  3. Contribuir anualment amb la quota establerta segons el número d’habitants de la ciutat o poble (Quadre de quotes 2017)
  4. Responsabilitzar-se de promoure activitats establertes per la Secretaria Internacional

Com a norma general, la Secretaria Internacional d’Alcaldes per la Pau registra els nous membres un cop al mes i anuncia la seva adhesió a principis del mes següent del registre pertinent.

En la seva tasca de difusió, sensibilització, educació i incidència, les ciutats membres es responsabilitzen, entre d’altres, de:

  1. Assistir a la Conferencia General cada quatre anys.
  2. Participar dels esforços comuns per aconseguir que s’aprovi un nou tractat d’abolició total d’armes nuclears.
  3. Organitzar activitats de sensibilització i/o educació que ajudin a transmetre el que va succeir a Hiroshima i Nagasaki, així com la perillositat de les armes nuclears i la importància de promoure una cultura de pau.
  4. Reportar a la Secretaria Internacional el resum d’activitats organitzades per publicar-les a la seva pàgina web.
  5. Promoure l’adhesió de noves ciutats membres veïnes o agermanades.
  6. Acollir l’exposició «Hiroshima-Nagasaki. Per un món lliure d’armes nuclears”.

Tens algun dubte al respecte? Escriu-nos i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.