LA XARXA

En el transcurs de la Segona Guerra Mundial, concretament a l’agost de l’any 1945, dues bombes atòmiques van reduir a runes casi de forma instantània les ciutats d’Hiroshima i Nagasaki. Els atacs varen provocar la mort de 210.000 persones, centenars de milers de persones ferides, unincommensurable patiment emocional i unes conseqüències devastadores, encara avui dia, en relació als efectes secundaris de la radioactivitat produïda. És per aquest motiu que, l’any 1982 durant la celebració de la 2na Sessió Especial sobre Desarmament de Nacions Unides a Nova York i amb l’objectiu de prevenir una tragèdia de dimensions similars, l’alcalde d’Hiroshima Takeshi Araki va proposar la necessitat de crear un nou Programa de Promoció Solidària de les Ciutats per la Total Abolició de les Armes Nuclears. Aquesta proposta va oferir a les ciutats una oportunitat única de transcendir les fronteres nacionals per treballar conjuntament per l’abolició universal d’armament nuclear. Acte seguit, amb la crida dels alcaldes d’Hiroshima i Nagasaki a altres alcaldes i alcaldesses per recolzar aquest programa, va néixer Mayors for Peace (Alcaldes per la Pau).

Alcaldes per la Pau, registrada com a Organització no Governamental de caràcter consultiu associada al Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides, la conformen en l’actualitat més de 7.500 ciutats de 163 països i regions diferents (dades de juliol de 2018) que tenen per objectiu treballar en favor de la pau, el desarmament i, especialment, l’eliminació total de les armes nuclears.

Amb l’objectiu de coordinar de manera eficient totes les activitats de la xarxa internacional d’Alcaldes per la Pau a Catalunya, l’any 2014 es va crear la Xarxa d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau de Catalunya, amb el suport de l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i la Diputació de Barcelona. La secció catalana d’Alcaldes per la Pau està formada per més de 200 municipis, un fet que posa de relleu la fortalesa i el dinamisme del municipalisme català en l’àmbit de la cultura de pau, la solidaritat i la defensa dels drets humans. La Comissió Executiva està integrada pels alcaldes i alcaldesses de:

  • Cervera, Ramon Royes Guàrdia
  • Figueres, Marta Felip i Torres
  • Gavà, Raquel Sánchez Jiménez
  • Granollers, Josep Mayoral i Antigas
  • La Garriga, Meritxell Budó i Pla
  • Manlleu, Àlex Garrido i Serra
  • Sant Feliu de Llobregat, Jordi San José Buenaventura
  • Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon i Gil
  • Vallromanes, David Ricart

L’alcalde de Granollers, Josep Mayoral i Antigas, és actualment el president de la branca catalana d’Alcaldes per la Pau i vicepresident de la xarxa internacional.

«La Xarxa d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau de Catalunya està fermament compromesa en adoptar mesures concretes per respondre de forma adequada a les necessitats que aquest nou escenari mundial ens planteja. Des de les ciutats, la nostra responsabilitat resideix en sumar esforços per a la construcció d’un món més pacífic, equitatiu i solidari.»

Josep Mayoral i Antigas, alcalde de l’Ajuntament de Granollers, president de la Xarxa d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau de Catalunya i vicepresident de la xarxa internacional Mayors for Peace