LÍNIES DE TREBALL

La Xarxa d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau de Catalunya s’encarrega de:

  1. Promoure i difondre la Xarxa al territori nacional, entre la ciutadania i les institucions, amb la finalitat de donar a conèixer i promoure els seus objectius i campanyes, fomentar la comunicació entre els pobles i ciutats afiliades, promoure la celebració de jornades i activitats de difusió i aconseguir l’adhesió de nous membres.

  2. Realitzar activitats i recursos de sensibilització i educació per la pau, capaços de generar sinergies positives entre els ciutadans i ciutadanes i, conseqüentment, en la construcció municipal i regional de la pau i la defensa dels drets humans.

  3. Enfortir la veu del municipalisme català en qüestions de pau, mitjançant la incidència política, la col·laboració entre ajuntaments, altres entitats i organitzacions afins i l’impuls de la creació de la Xarxa de Ciutats per la Pau a la Mediterrània.

alcaldes-pau-4

sfi_pf-30_11_2016-0011