vídeos

els inicis…

Aquests dos audiovisuals expliquen en què va consistir l’edició de l’any 2014, quan va comenzar el projecte alesplaces!. El primer, de curta durada, serveix com a resum del projecte. El segon explica tots els processos i les accions que es van dur a terme aquell mateix any.

any 2015

any 2016

© Copyright - alesplaces! - Wordpress themes