L’any 2017, l’Ajuntament de Granollers inicia el procés d’elaboració del III Pla d’Igualtat de gènere per a la ciutadania que ha de guiar les polítiques per la igualtat de gènere els propers quatre anys.  Es demana la participació i opinió dels membres del Consell de Ciutat al grup motor format pels diversos serveis de l’Ajuntament. Aquest grup ha estat una peça important en el procés de diagnòstic previ al Pla, a través de les seves aportacions en l’estudi sociològic sobre la realitat dels homes i les dones de la ciutat.

Membres

Gemma Corbera (Designada pel Ple)

Jose Maria Moya (grup municipal PP)

Luis Melé Florensa (Ciutadania)

Ester Lara (Entitats)

Nor EddineBen Zerrouk (Entitats)