PROVES D’ ACCÉS AL GRAU PROFESSIONAL DE MÚSICA-Conservatori

Inscripció proves d’accés i preinscripció al Conservatori per al curs:

Resolució EDU/356/2019, d’11 de febrer

Data inscripció prova i preinscripció:

Del 29 de març al 9 d’abril de 2019

Preu:

68.47 euros alumnes escola
96.80 euros alumnes nous

Documentació:

Imprès inscripció
Imprès dades bancàries + document titularitat + còpia DNI titular compte (alumnes nous)
Còpia DNI, NIE o passaport

Data primera prova (llenguatge musical):

Dimecres dia 22 de maig de 2019, a les 10h

La data de la prova d’instrument es concretarà un cop tancada la inscripció.

Avisos:

La superació de la prova d’accés és vàlida per a la matriculació exclusivament en el curs acadèmic 2019-2020.

La superació de la prova no suposa l’obtenció de plaça escolar.