PROVES ACCÉS AL GRAU PROFESSIONAL-calendari

Les proves d’accés al grau professional de música seran els dies 23, 24 i 25 de maig

Podeu confirmar els vostres horaris trucant a la secretaria del Conservatori (de 9h a 13h i de 18h a 20h)

93 870 15 83

 

Dimarts dia 23 de maig, a les 10h: teòriques accés a primer curs

Dimecres dia 24 de maig, a les 9.30h:  teòriques accés a segon, tercer, quart, cinquè i sisè curs

Instruments: 23, 24 i 25 de maig