Impuls de l'apoderament juvenil en la planificació municipal sostenible

EYES: Engaging Youth in Energy Sustainable Plannig

OBJECTIUS

 • Constituir i dinamitzar un grup de joves de Granollers a l’entorn del canvi climàtic i l’energia sostenible, involucrant col·lectius de procedència diversa.
 • Establir un grup d’experts locals que actuïn com a referents, col·laborant amb el grup de joves per a l’acció.
 • Demostrar que la participació juvenil en assumptes públics pot tenir impactes rellevants com el foment de la cohesió social entre el jovent, l’increment de les seves habilitats cíviques i la millora del planejament local.

El canvi climàtic és un repte global que afectarà sobretot a les generacions joves però la seva veu no és té en compte en la presa de decisions. Per aquest motiu, EYES es basa en un doble principi: combatre la desigualtat en l’educació i en la representació pública dels joves, especialment dels col·lectius diversos, i lluitar contra el canvi climàtic.

Per desplegar el projecte EYES cada soci de cada país establirà una xarxa amb socis locals per arribar a grups juvenils diversos i posarà en funcionament un Consell Assessor que treballarà per:

 1. Identificar joves d’entre 18 i 29 anys interessats en la planificació energètica i climàtica.
 2. Crear un Equip d’Intervenció Juvenil (Youth Intervention Team, YIT) d’unes 10 o 15 persones que tinguin una procedència i ideologia diversa amb la voluntat de fomentar l’escolta i el diàleg.
 3. Mobilitzar i capacitar els joves del YIT perquè puguin contribuir a la millora dels plans locals i cercar vies per involucrar els joves en la lluita contra el canvi climàtic.

El projecte EYES forma part del programa Erasmus+, concretament de la convocatòria 10/2018 de l’àmbit Inclusió Social i Valors Comuns: Contribució a l’Educació, a la Formació i a la Joventut. La durada del projecte és de 24 mesos: de l’1 de gener de 2019 al 31 de gener de 2021; està dotat amb un pressupost total de 621.036 euros i compta amb el 80% del finançament de la Unió Europea. Granollers disposa d’un pressupost de 46.319 euros, dels quals 29.210 euros es destinen a la contractació de personal per al desenvolupament de les tasques derivades del projecte.

Èxit de participació en el Sea Level Rise Room

El Grup d'Acció de Joves i altres persones van tenir l'oportunitat de participar en una de les dues sessions del Sea Level Rise Room, un repte en forma de joc, en què en un temps màxim de 40 minuts, calia trobar i solucionar una sèries de proves per, finalment resoldre el misteri que amagava la sala. Tot plegat, necessitava un intens treball en equip i de manera col·laborativa.

Primera trobada del Grup d'Acció de Joves

El passat divendres 14 de juny de 2019, el Grup d'Acció de Joves va fer la seva primera trobada al Gra Jove. Una desena de joves es van poder conèixer i van signar l'acord de participació. A la reunió, es van tractar temes diversos com ara el calendari d'activitats previstes, els viatges a quatre ciutats sòcies del projecte i la presència a les xarxes socials.

L’efecte Thunberg aterra a Barcelona, Girona i Granollers

Malgrat que les notícies dels experts referents a l’emergència climàtica són molt preocupants, estem vivint uns moments esperançadors quant a la consciència que cal actuar amb urgència. Els moviments Fridays For Future, Climate Action i Extinction Rebellion en són uns exemples.

Primera reunió del grup de referents del projecte EYES

El dilluns 20 de maig de 2019 es va formar el grup assessor del Projecte EYES amb 18 components (16 assistents i dues persones que es van excusar). Es va fer una breu presentació del projecte, amb una exposició del rol i els objectius d’aquest consell assessor.

Granollers engega l’EYES, un projecte per apoderar els joves en la planificació municipal sostenible

Després de la primera trobada amb tots els socis del projecte EYES els dies 5 i 6 de març de 2019, que va va servir per conèixer-nos i intercanviar experiències i bones pràctiques desenvolupades en altres programes similars anteriors, continuem treballant en la constitució del consell assessor i del grup d’acció de joves, el pla de comunicació, el calendari i altres aspectes interns.

ELEMENTS CLAUS

Context

 • Infants i joves són els més afectats pel canvi climàtic (CC).
 • Els joves reclamen que se’ls escolti.

Desafiament

 • Abordar la desigualtat entre els joves per potenciar-los i mitigar-ne els efectes del CC sobre ells.

Metodologia

 • Crear Equips d’Intervenció Juvenil (EIJ) de joves amb procedències diferents per fomentar el diàleg.
 • Desenvolupar Consells Assessors de persones referents que actuaran com a models per potenciar-los.

Activitats

 • L’EIJ desenvolupa una investigació per analitzar quines són les principals motivacions i pors dels joves en la lluita contra el canvi climàtic.
 • L’EIJ crea un Pla d’Acció Climàtica amb l’ajut dels Consells Assessors.

Grups destinataris

 • Joves d’entre 16 i 29 anys.
 • Municipis locals.
 • Organitzacions educatives, privades i públiques (Consell Assessor)

Polítiques públiques

 • Plans locals de canvi climàtic i energia.

PLA ESTRATÈGIC

 • 1.

  Experiència prèvia del projecte SMERGY i equips de joves a Dinamarca
  +
  Centrar-se en les habilitats i competències adquirides a través de la participació dels joves

 • 2.

  6 municipis pilot

  • Sinergies amb els grups d’interès clau.
  • Identificació de les possibilitats d’acció locals.
  • Compromís de l’EIJ.
 • 3.

  Accions dels EIJ

 • 4.

  Recomanacions emeses per l’EIJ

 • 5.

  Pla empresarial per a estructures participatives permanents

 • 6.

  Recomanacions per als responsables polítics sobre com utilitzar la participació juvenil en assumptes públics com a eina pedagògica i d’inclusió social

SOCIS EUROPEUS

EYES compta amb 8 socis de 6 països: Dinamarca, França, Itàlia, Bulgària, Polònia i Espanya. L’Ajuntament de Granollers forma part del consorci de socis.

 
 
Segueix-nos a:

   

Projecte cofinançat en el marc del programa Erasmus+

 
© Copyright - EYES - Engaging Youth in Sustainable Energy Planning - Ajuntament de Granollers