Blog dels casals d’estiu municipals de Granollers

Benvinguts,

Les dificultats de conciliació de la nostra vida laboral amb l’atenció dels nostres fills i filles ens obliga a trobar fórmules que garanteixin serveis de qualitat pensats per satisfer aquesta necessitat. Els casals d’estiu neixen amb aquest objectiu i amb el compromís d’esdevenir espais d’educació en el lleure pensats per a la socialització, el desenvolupament de les capacitats creatives dels infants i l’aprenentatge de valors.

Els casals s’organitzen per a nens i nenes d’entre 3 i 12 anys (nascuts/udes entre 2004 i 2012) en un entorn proper i conegut com són els centres escolars, i giren al voltant d’uns centres d’interès per treballar els objectius de forma globalitzada, interdisciplinar i engrescadora.

En aquest blog volem obrir una nova via de comunicació amb les famílies. Esperem poder llegir els vostres comentaris.