GRAELLA ACTIVITATS 2016

INTRODUCCIÓ A L’ESTUDI D’ENREGISTRAMENT DIGITAL, a càrrec de David Morella de CUB

Es tracta d’una sessió teòrica-pràctica per tal de mostrar el funcionament bàsic d’un estudi d’enregistrament digital, des de la seva estructura arquitectònica fins a conceptes com la conversió d’àudio analògic/digital, el funcionament d’un micròfon, la taula de so o la introducció als seqüenciadors i a d’altres programes d’edició.

IMG_0257c

VISITA DINAMITZADA A LA TÈRMICA, http://rocaumbert.com/latermica/que-es-la-termica/

La Tèrmica és un exemple de generació elèctrica del segle XX, convervada intacta. En funció de l’època entrava el carbó, el fuel o el gas, que eren els combustibles per escalfar el circuit de l’aigua de les calderes i produïr el vapor que finalment es convertia en electricitat. En aquesta visita es treballaran aquests continguts a través d’audiovisuals integrats a l’espai i amb alguns experiments per ajudar a visualitzar millor els conceptes.

ROBOTS, ARDUINO I SENSORS, a càrrec d’Andreu Corominas de Beta Robots

En aquesta activitat utilitzarem la placa microcontroladora arduino per fer anar motors, encendre leds i llegir dades d’un sensor d’ultrasons. Veurem com podem fer anar e motor en funció del què ens diu el sensor.

SERIGRAFIA, a càrrec d’Ermisenda Soy de l’Espai d’Arts

Demostració per aprendre les tècniques i les bases de la serigrafia artesanal, i també les claus del registre amb dos o més colors per estampar sobre paper, tèxitil o qualsevol superficie porosa.

IMG_0217

TALLER SOBRE LA RODA, a càrrec de Josep Rey i Manel Udina del Museu de Matemàtiques de Catalunya

IMG_0487

IMPRESSIÓ 3D, a càrrec de Marc Genevat i Anna Sanchís de Tech Talent

COM FER QUE LES COSES ENS ESCOLTIN, ES BELLUGUIN, VEGIN, SENTIN O PARLIN, a càrrec de PRATIPO

En aquest taller aprendrem les posibilitats dels petits ordinadors quan es comuniquen amb elements del món real. Sensors i actuadors que són sencills de connectar i combinar com volguem per fer-nos les nostres màquines autmàtiques i/o interactives

fototallerarduino

TALLER DE MULTICÒPTERS (ROBOTS VOLADORS), a càrrec de Mediacopter

En aquest taller es farà una primera part tèorica on s´ensenyarà els principis bàsics en la construcció d´un dron, les seves diferents aplicacions i en una segona part es veurà en moviment un dron i imatges des d’una perspectiva única.

IMG_0265b

CONSTRUINT LA XARXA: a càrrec del CCCBLAB

Aquesta unitat proposa construir una xarxa de telecomunicacions simulada amb una maqueta que permeti conèixer l’estructura real d’Internet des del punt de vista tant de la infraestructura física com de les implicacions socials.

Activitat recollida a la Maleta Pedagògica d’Univers Internet

IMG_0350b

DEMOSTRACIÓ D’ANIMACIÓ: ROTOSCOPIA I ANIMACIÓ TRADICIONAL: a càrrec de Quim Rueda

Explicar que és un “frame” i que és el “frame rate” i com a partir dels “key frames” obtenim l’animació. Que és la rotoscopia i exemples clars de pel·licules.

Animació d’ahir i d’avui: Es tan diferent l’animació generada per captura de moviment de punts (3D) que la maual d’abans?

tallerAnimaciób

L’IMPACTE ECOLÒGIC D’INTERNET: a càrrec del CCCBLAB

Aquest taller planteja l’exercici de calcular l’impacte ecològic de dos processos homòlegs –enviar un correu electrònic i una carta per correu postal- amb l’objectiu de prendre consciència d’aquest impacte i de conèixer mesures per a minimitzar-lo.

Activitat recollida a la Maleta Pedagògica d’Univers Internet

APRENDRE A ANALITZAR ELS ULTRASONS PER CONÈIXER ELS RATPENATS: a càrrec del Museu de ciències de Granollers

Tractaria d’un taller on s’utilitzarien detectors d’ultrasons per part dels alumnes i mitjançant l’emssió d’ultrasons (que no es poden sentir) per part dels professionals i l’ajut dels detectors els alumnes sabrien a quina freqüència s’està emeten aquests ultrasons i quina podria ser l’espècie que estem sentint. Per altra banda s’utilitzaran aparells més desenvolupats tecnològicament que ens permet enregistrar totes les freqüències dels ultrasons i mitjançat un projector i un ordinador (s’haurien de tenir a l’aula) veuríem els sons que han gravat i procediríem a la classificació de l’espècie de ratpenat.

ultrasons

REALITZACIÓ PROGRAMES TV: a càrrec de VOTV

Taller de realització de programes de televisió, amb plató virtual i incrustació amb chroma-key sobre decorats generats per ordinador.
Es veurá com es fa un chroma d’un personatge, enregistrat sobre un fons verd, dins un decorat i com aquest pot canviar-se automàticament. A més d’ensenyar com es planteja la realització d’un programa senzill de televisió (tipus informatiu o entrevista) amb càmeres robotitzades, captació de so, prompter, llençament de video,…

CHROMA

GRAELLA ACTIVITATS 2016

FROM MAXIN: a càrrec de Marco Domenichetti i Dènys Sanz de l’Orquestra Electrònica del Vallès

Descripció: Ooeevv és una associació cultural nascuda amb la idea de fomentar i compartir el coneixement amb la interacció entre l’home i la tecnologia.
Acte:
Una orquestra d’ordinadors, electrodomèstics i aparells en desús, farà sonar l’antic paisatge sonor que existia antigament a la fàbrica. Els assistents podran interactuar per acabar configurant l’espai visual i sonor.
x
x
OrquestraElectronicaVallès