INFORMEM QUE L’ORDRE EXPOSATS DELS GRUPS NO SIGNIFICA L’ORDRE DE LES ACTUACIONS

* L’entrada els concerts és gratuïta i disposeu de preus populars en begudes i entrepans