Potenciació del paisatge, seguir millorant la gestió de l’aigua, actuacions de transició energètica, continuar recuperant el riu i respecte al medi ambient

El compromís ambiental de la ciutat ve de lluny i té el seu millor exponent en la recuperació del riu Congost, i també en l’estalvi energètic i la gestió de l’aigua (incloent la reutilització d’aigües del subsòl), que ha permès reduir clarament les factures de consum i també ha tingut un efecte positiu sobre el medi.

L’Ajuntament de Granollers està complint el compromís europeu per adaptar Granollers als efectes del canvi climàtic: reduir el 20 % el consum energètic, augmentar un 20 % la producció d’energies netes i reduir el 20 % les emissions de gasos amb efectes hivernacle. Un exemple d’això és l’augment continu de la presència de llumeneres LED, que ja representen més de 1.800 punts de llum, que representa el 15 % del total d’enllumenat públic.

L’Ajuntament lidera la Taula de municipis per a la millora de la Qualitat de l’Aire que ha consensuat deu mesures que han de complementar les que han de prendre altres administracions, ja que un dels problemes que pateix l’àrea de Barcelona i Granollers és la contaminació atmosfèrica.

El recentment aprovat Pla de Mobilitat Urbana de Granollers dona protagonisme als desplaçaments a peu, en bicicleta i transport públic. Conjuntament amb l’entitat Granollers Pedala es potenciarà la bicicleta com a mitjà de transport sostenible.

Continuarem facilitant la mobilitat a peu, sobretot donant preferència als itineraris més habituals, especialment tenint atenció permanent en fer fàcil l’accés a peu a les escoles. De la mateixa manera, cal seguir treballant conjuntament amb altres administracions per millorar el transport públic per tal de seguir augmentant el seu ús, que aquest 2017 ha arribat a més de 1,1 milions de passatgers.

El nou contracte de neteja ha permès la substitució de 450 nous contenidors de rebuig i orgànica. Conscients dels canvis cal avançar plegats en el bon ús i millorar la conducta cívica per tenir una ciutat més neta.

Accions 2018-2019
  1. Continuar recuperant el riu Congost i la seva biodiversitat per ampliar l’espai protegir de la Xarxa Natura 2000
  2. Renovació flota municipal amb nous  vehicles híbrids i elèctrics
  3. Instal·lació de 6 nous punts de càrrega per a vehicles elèctrics
  4. Posada en marxa d’un eix per anar en bicicleta de nord a sud de la ciutat
  5. Creació d’àrees segures d’aparcament de bicicletes
  6. Promoure l’estalvi energètic i avançar cap a un nou model. Projecte d’instal·lació de  plaques solars fotovoltaiques per l’autoconsum a quatre equipaments municipals
  7. Programa de civisme per promoure millores en l’ús dels contenidors i l’augment de la recollida selectiva de residus
  8. Continuar sensibilitzant l’estalvi energètic. Organització de la 3a Marató de l’Estalgia
Indicadors

Dades obertes relacionades amb l’eix

Destaquem

Més accions

El PAM complet

Més informació