Una ciutat que
lluita contra les
desigualtats i
defensa els
drets socials

Tenir una ciutat cohesionada i amb igualtat d’oportunitats és el principal objectiu. La inclusió social, la cohesió i l’equitat són valors essencials que defensem des de qualsevol actuació municipal

A Granollers, a Catalunya, al món, vivim un procés de creixent desigualtat. Aquest és un dels efectes més devastadors de la crisi econòmica. Creix el nombre de persones que viuen el present i el futur amb incertesa. L’objectiu central del govern de la ciutat és treballar per la igualtat i per la cohesió social, combatre fermament les desigualtats.

Hi ha moltes accions que els darrers anys han anat en aquesta línia. Continuarem aplicant plans de xoc contra la crisi amb contractació directe mitjançant plans d’ocupació, formació per a aturats i joves i atorgar més beques per a infants i joves (menjador, escoles bressol, esportives, de material escolar i llibres…).

Continuarem millorant la qualificació professional dels nostres joves i incentivarem la contractació d’aturats i aturades majors de 45 anys.

Seguirem amb el suport a programes per a la gent gran finançats per l’Ajuntament, com la teleassistència o el programa Radars, el reforç dels ajuts domiciliaris i acostant la pràctica esportiva a la gent gran.

El Pla d’Igualtat de Gènere seguirà sent el full de ruta transversal de totes les actuacions municipals. L’estudi sociològic de la ciutadania de Granollers i les dades de l’Observatori de Gènere tenen com a objectiu diagnosticar les principals desigualtats entre els homes i les dones de la nostra ciutat i, avaluar l’impacte de la política pública local que continuarà treballant per assolir l’equitat de gènere en tots i cadascun dels aspectes de la vida quotidiana de les persones que viuen, conviuen i treballen a Granollers.

Continuarem acompanyant les entitats del tercer sector, que tenen un paper essencial a la ciutat generant iniciatives que són avui imprescindibles; en són exemple: El Xiprer, APADIS o la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca.

És des de la proximitat on millor es detecten els problemes i es defineixen les solucions. La Taula d’Acció social de Granollers hi tindrà un paper clau.

Actuacions i accions destacades

  1. Mantenir el pla de xoc de mesures socials per pal•liar els efectes de la crisi econòmica, prioritzant la creació d’ocupació
  2. Reforçar el programa de beques, complementant el que fa la Generalitat i estenent-les a escoles bressol, educació secundària i accés a l’esport
  3. Desenvolupar el Pla per la Igualtat i aprofundir en els programes de lluita contra la violència de gènere
  4. Garantir l’atenció a domicili i teleassistència per a gent gran
  5. Adaptar la ciutat a les persones amb mobilitat reduïda
  6. Acompanyar l’Hospital i els Centres d’Atenció Primària en la millora de la seva oferta
  7. Fer un pla d’habitatge adreçat a generar una oferta suficient d’habitatge assequible, pensant en el conjunt dels ciutadans i especialment en els més joves.
  8. Afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica desplegant la llei 24/2015
  9. Un cop en fase de redacció del projecte executiu, instar a la Generalitat la construcció del nou edifici hospitalari al solar de l’antiga Policlínica

Pla de Xoc

 

Import en ajuts del Pla de xoc de Granollers 2012-16, per tipologia

Import en ajuts del pla de xoc 2012-2016

 

Detall dels més de 6 MEUR destinats al Pla de xoc 2012-2016

Serveis Socials

Línies d‘ajut en polítiques d’habitatge

Línia d'ajuts en polítiques d'habitatge 2016

Més actuacions

El PAM complet

Més informació