Un espai urbà de qualitat per viure millor

Amb uns espais públics que convidin a passejar, a parlar i a conviure. Com la zona de vianants, que s’ha ampliat en els darrers anys i que ha de seguir creixent, amb voreres més altes, amb parcs i jardins. Volem que Granollers sigui una ciutat amb qualitat de vida, que conservi els espais naturals –el riu, les serres, Can Cabanyes- que hem recuperat als darrers anys i que han esdevingut un escenari per fer esport i salut.

Una ciutat que té cura del detall: un banc, un arbre o el manteniment del paviment són també importants.

Una ciutat que cuida el seu paisatge urbà amb projectes nous com “Murs que parlen”, que donen nova vida a les parets mitgeres. Una ciutat que, alhora, protegeix el seu patrimoni, els seus edificis històrics i els dóna el protagonisme que mereixen.

Una ciutat amb serveis de qualitat que té 10.500 punts de llum, bona part d’ells amb tecnologia led, que es gestionen eficientment. I una xarxa de clavegueram que arriba als 128 km i que cal seguir renovant. I un esforç permanent de millora dels serveis de neteja.

Granollers està desplegant una alta dotació de fibra òptica que ens ajudarà a ser competitius i preparar la ciutat del futur.

 

Actuacions i accions destacades

  1. Elaborar el projecte i procedir a les obres d’urbanització de l’espai comprès entre el carrer Pallars, la perllongació del carrer Esteve Terrades i el camí de Can Bassa. Guanyar en accessibilitat ampliant les voreres al barri.
  2. Dur a terme el projecte d’ampliació de les voreres i de renovació de serveis del carrer Girona, entre el carrer Francesc Ribas i Can Mònic
  3. Desenvolupar la urbanització el sector de darrera del pavelló poliesportiu de Congost
  4. Fer l’avantprojecte d’una escala o rampa mecànica al carrer Carles Riba que faciliti accedir als equipaments situats a la zona del Puig de les Forques i als carrers Colòmbia, Brasil i Veneçuela (escola d’adults, camp de futbol, tanatori, cementiri)
  5. Executar la primera fase de remodelació de la plaça de Sant Miquel
  6. Continuar amb l’execució dels programes de manteniment de voreres, accessibilitat i de renovació de mobiliari urbà
  7. Implantar el nou contracte per a la recollida i neteja viària amb la renovació d’equips i maquinària que incorporin avenços tècnics en matèria mediambiental
  8. Canvi de lluminàries per LED en aquells trams que ofereixin una millora substancial en relació al consum respecte a l’existent. P.ex: Avinguda Sant Esteve i els carrers Alfons IV, Joan Prim i 1r Marquès de LF, Roger de Flor i Lluís Companys.
  9. Aprofitar les noves tecnologies per fer més eficient la gestió de serveis a la ciutat, com ara l’aparcament regulat a la ciutat disposant d’una aplicació per poder pagar mitjançant el mòbil.
  10. Desenvolupar el Pla de paisatge de Granollers i els objectius de qualitat paisatgística que conté desplegant accions de futur.

La dada

vianants

vianants

Click here to add your own text

Evolució cap a una zona de vianants de 60.000 metres quadrats

Més actuacions

Més actuacions

El PAM complet