Diàleg permanent, participació, voluntariat, coresponsabilitat i sentiment de pertinença

Les millors decisions són aquelles que es prenen parlant, les que resulten de processos compartits entre el govern i la ciutadania. Cal governar amb la gent. És un factor essencial de qualitat democràtica. Tenim bons exemples en aquesta ciutat, com ara la presència dels veïns en la transformació física de la ciutat: al carrer Girona, la plaça de Can Mònic, el passeig de la Muntanya, els jardins del carrer València o el carrer Llevant. Hem consolidat espais de coresponsabilitat que han generat iniciatives d’èxit com el Consell Escolar Municipal, que ha liderat iniciatives com el voluntariat educatiu o la planificació escolar; el Consell Econòmic i Social, que ha promogut les mesures del Pla de xoc, i el consell directiu del Pla Estratègic.

Seguirem treballant amb diàleg permanent amb les entitats culturals, cíviques i educatives que són la clau de volta de la vitalitat de la ciutat.

Governar la ciutat vol dir escoltar, compartir, debatre, acordar, decidir i fer-ho realitat i gestionar-ho. I a l’administració li pertoca posar la taula, donar-li la forma final i exercir de motor.

Ha de ser des d’un lideratge que posi per davant de tot els interessos col·lectius, la suma de voluntats i d’objectius. Fem de la participació, el factor estratègic de la transformació permanent de la ciutat. Per això hem acordat l’aprovació del Consell de Ciutat, l’elaboració d’un nou Reglament de Participació Ciutadana i la reforma del Reglament Orgànic Municipal.

El protagonisme de la gent, el voluntariat. La millor expressió d’aquest compromís col·lectiu és el paper decisiu que té el voluntariat a la nostra ciutat. Recentment, desenvolupant el Pla Estratègic, vam obrir el Punt del Voluntariat a Can Jonch, el referent per a la ciutadania. Hem de fer del voluntariat, un signe d’identitat de la ciutat.

 

Actuacions i accions destacades

  1. Constituir el Consell de Ciutat de Granollers, tal i com es va definir en acord plenari de gener de 2015
  2. Aprovar el Reglament de participació ciutadana
  3. Creació de grups de treball interns i amb participació de ciutadans que permetin innovar en producte o processos per a millorar la qualitat dels serveis
  4. Enfortir el diàleg amb els agents socials del Consell Econòmic i Social
  5. Continuar amb les comissions veïnals de seguiment de l’obra pública com un mitjà de participació de la ciutadania en el procés tant de plantejament com de seguiment de l’obra
  6. Reprendre el programa “Fem un jardí”, que promou la participació dels escolars de la ciutat en tot el procés de transformació de l’espai públic.
  7. Fer el nou pla local de joventut 2017-2021
  8. Reforçar el Punt de Voluntariat de Can Jonch
  9. Actualitzar el Reglament Orgànic Municipal d’acord amb nous paràmetres de govern obert
  10. Revisar el II Pla Estratègic de Granollers amb la finalitat de poder dur a terme una actualització de quins han de ser els projectes de futur de la nostra ciutat i fer-ho de forma col.lectiva

Webs d’interès

Més actuacions

El PAM complet

Més informació