Redefinició del model comercial

 

 

El comerç al detall és una de les principals activitats econòmiques en termes de facturació i de generació de llocs de treball de Granollers. L’oferta comercial és un dels principals factors d’atractivitat de visitants (turisme de compres), que es complementa amb una àmplia oferta gastronòmica i cultural. Tot i que sabem que els fluxos de visitants es concentren majoritàriament en l’àrea de vianants del centre i en la zona comercial del Ramassar Nord, cal tenir dades més precises sobre els fluxos de visitants.

Diversos factors intervenen de manera agregada en donar forma al model comercial d’una ciutat. La importància de cada factor en el model comercial és diferent, i també ho és la capacitat d’actuació de l’Ajuntament en cada factor.

Objectius

  • Analitzar els diferents àmbits que caracteritzen el model comercial de Granollers.
  • Definir les polítiques públiques per a cada àmbit del model comercial.
  • Consensuar amb els agents privats una visió compartida del model comercial de Granollers.
  • Revisar i Planificar els objectius operatius i les actuacions públiques i privades.

Actuacions