Un govern
obert i
transparent

Gestió econòmica acurada, transparència i modernització de l’actuació municipal

L’objectiu de l’Ajuntament és mantenir els serveis que avui tenim i que estan en risc de desaparèixer o quedar molt minvats per l’aplicació de les polítiques de l’Estat i la Generalitat, com les escoles bressol municipals, l’Escola Municipal de Música, els diversos programes educatius, la promoció econòmica, els serveis socials, les polítiques ambientals i l’atenció a la salut.

La gent de Granollers ha escollit tenir un ajuntament amb voluntat transformadora, capaç de treballar per millorar la vida dels seus habitants. Ens neguem a convertir l’Ajuntament en una simple gestoria al servei dels interessos de l’Estat. Volem un ajuntament auster, eficient, àgil, i al servei de la ciutadania, com fins ara. Lluitarem activament contra l’intent de desballestament dels ajuntaments.

Ens hi juguem els serveis municipals, però sobretot una part essencial de la qualitat democràtica del nostre país.

Volem una administració oberta, amb parets de vidre. On es pugui seguir fàcilment el dia a dia de la gestió del pressupost, el Programa d’Actuació Municipal i els principals indicadors d’evolució de la ciutat, mitjançant el portal de dades obertes.

 

 

 

Actuacions destacades

 1. Desplegar la llei de transparència
 2. Redactar un Codi Ètic per a càrrecs electes i per tots els treballadors de l’ajuntament de Granollers
 3. Establir els canals que permetin l’accés a una informació exhaustiva, oberta i actualitzada de la gestió municipal, com una eina per al rendiment de comptes i l’acció de govern
 4. Fer créixer el portal de Dades Obertes, que proporciona informació actualitzada sobre la ciutat i els serveis municipals i donar-lo a conèixer als diferents públics perquè puguin utilitzar-les en els seus projectes i negocis
 5. Posar a l’abast de la ciutadania el coneixement del Programa d’Actuació Municipal, així com el seu seguiment i avaluació
 6. Reclamar que tant el govern de l’Estat com el de la Generalitat de Catalunya estableixin un més just i adequat finançament als Ajuntaments
 7. Mantenir la pressió fiscal en relació a la renda per càpita
 8. Mantenir un nivell d’inversió de 35 milions d’euros per al període 2015-2019, amb recursos propis i externs
 9. Analitzar mitjançant auditories de gestió, econòmica i d’eficiència, un servei cada any.
 10. Disseny, execució i implantació del nou Pla Integral de la Societat del Coneixement
 11. Implantar l’administració electrònica i caminar decididament cap a una administració ‘paper zero’, buscant que els ciutadans i ciutadanes puguin realitzar els seus tràmits amb l’Ajuntament de forma electrònica i accessible

Webs d’interès


 • Seu electrònica

  Extensió virtual de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Granollers i integra els serveis electrònics a què es pot accedir, sense limitació horària i amb total seguretat


 • Portal de dades obertes

  Conjunts de dades que es posen a disposició del públic i poden ser reutilitzats i tornats a publicar sense cap restricció

   

Més actuacions

El PAM complet

Més informació