Promoció de l’activitat cultural als equipaments i a l’espai públic

En els darrers anys Granollers ha fet un salt qualitatiu en equipaments culturals. Molts d’ells han esdevingut espais de referència al país que s’han posat a disposició dels ciutadans per trobar-se, crear, produir…

Seguirem posant en valor el Museu de la Tela, amb activitats per a totes les edats, que ha esdevingut un centre de referència internacional amb el protagonisme de la gent de la ciutat.

Potenciarem el treball en xarxa, com ja fa el Teatre Auditori amb la Xarxa Teatres Amics, per crear una única cartellera escènica de Granollers amb la participació dels diferents programadors de la ciutat.

Posarem al dia les biblioteques per oferir cada dia un millor servei i acompanyarem les diverses entitats en els seus projectes, que són els projectes de la ciutat. Fent de la cultura popular i tradicional un pilar fonamental de cohesió i identitat que té l’expressió màxima en la Festa Major, un model singular, consolidat i que fan centenars de persones anònimes en les colles de Blancs i Blaus.

Retrobem el nostre llegat artístic local amb exposicions al Museu de Cumella, Batlle, Merino, Uclés, Benito, Garrell… i recuperem la memòria històrica de la mà de l’Arxiu Municipal.

Roca Umbert sumarà nous espais per a la dansa i la creativitat, nous carrers integrats a la ciutat i la participació en programes europeus que ampliïn i projectin la fàbrica al món.

Actuacions i accions destacades

 1. Reforçar el centre Roca Umbert Fàbrica de les Arts amb l’objectiu de consolidar-lo com un centre d’atracció del talent i d’esdeveniments internacionals en l’àmbit de la cultura, la innovació i la creativitat.
 2. Promoure intervencions d’art a l’espai públic a través d’instal·lacions, escultures i pintura mural
 3. Afavorir l’accessibilitat a la cultura
 4. Granollers, terra de músics. Crear una taula on tots els agents implicats acordem les bases per fer de la música un element identitari de la ciutat (Escola de Música/Conservatori Ruera, Orquestra de Cambra, Amics de la Unió, etc)
 5. Recuperar l’espai de l’antic Majèstic com a nou equipament cultural, donant la possibilitat d’instal·lar-hi un cinema amb programació de qualitat, en el centre de la ciutat, que complementi la programació del Cineclub de l’Associació Cultural (AC)
 6. Redactar el Pla de Biblioteques de Granollers que defineixi el model de servei que aquestes han d’oferir
 7. Convertir el Centre Cultural en un espai obert on la ciutat s’expliqui a través dels seus artistes
 8. Articular els Museus amb la Xarxa de museus del país, en una posició d’excel·lència i de singularitat en el seu treball. Establir acords amb altres Museus i centres de referència per coproduir exposicions i activitats d’interès.
 9. Adaptar el programa “Granollers Escena” als nous temps i a la nova realitat de la ciutat (amb més espais, més grups i diferents disciplines). Dotar-lo de més recursos econòmics per poder acollir més produccions i companyies i treballar-lo conjuntament
 10. Treballar per reforçar el vessant educatiu, pedagògic de les propostes produïdes o que es representen en el Teatre Auditori de Granollers (TAG)
 11. Continuar i incrementar les escoles d’espectadors i la implantació de col·lectius i persones en el disseny de les programacions culturals
 12. Adequar definitivament el soterrani del Centre Cultural amb les sales d’assaig, vestuaris i camerinos i espais de magatzem pels grups de teatre de la ciutat
 13. Completar el procés de debat i reflexió de la Festa Major. Definir-ne les accions futures amb la Comissió Festa Major.
 14. Rehabilitar i dignificar els elements i els espais de les muralles de la ciutat i els “corredossos” i crear-ne un recorregut estable
 15. Crear un espai de treball entre els diferents serveis i equipaments culturals de la ciutat per tal de fomentar una programació cultural jove i fomentar l’accés dels joves a l’oferta cultural de la ciutat
 16. Potenciar la coorganització d’activitats i cogestió de projectes amb joves

La dada

RUFA2016

Més actuacions

El PAM complet

Més informació