Crear noves oportunitats econòmiques, seguir donant suport a l’empresa i a la innovació, redefinir l’estratègia comercial i crear sinergies amb restauradors i hotelers

Granollers és avui una de les ciutats que manté uns indicadors més positius pel que fa a facturació i productivitat de les seves empreses, malgrat la crisi. Hi ha dos factors destacables dins el perfil econòmic de la ciutat: el pes i la diversitat de la indústria i la força del comerç. Malgrat això cal un esforç per captar noves activitats econòmiques. És l’única manera de tornar a situar la ciutat en els 30.000 llocs de treball que havíem tingut abans de la crisi. S’han d’activar els espais d’oportunitat com el Pla Director Urbanístic del Circuit amb Montmeló, Parets del Vallès, el Circuit de Catalunya i el govern de la Generalitat. Pensant junts en les 600 Ha que envolten el Circuit per a què sigui un nou motor econòmic per a la ciutat, per a la comarca i per al país.

És el moment de desplegar també dos nous polígons industrials. Un al costat del Circuit, ja aprovat. I un segon que completa el Coll de la Manya. S’ha de perseverar amb la millora dels polígons i, en aquest sentit, el de la Font del Radium és el proper objectiu. I especialment cal completar el desplegament de la fibra òptica. I seguir acompanyant els processos d’innovació en la gestió des de Can Muntanyola.

S’ha de continuar treballant amb l’entorn del ferrocarril. Cal traslladar l’estació de mercaderies per posar a disposició 50.000 m2 de sòl útil que oferirà noves oportunitats d’activitat econòmica, així com la possibilitat de generar els recursos per poder cobrir el ferrocarril.

El model comercial està canviant i el tancament del comerç històric en el centre n’és l’exponent més evident. La caiguda de la demanda i els preus dels lloguers expliquen, en part, aquests canvis. És el moment de repensar nous objectius amb el sector. Preparant un pla d’acció per als propers anys, amb la base de l’oferta comercial de qualitat de la ciutat i amb un urbanisme que propicia el passeig a l’illa de vianants, amb voreres amples on sigui possible perquè segueixi creixent l’atractivitat de Granollers.

Cal captar nous clients a partir d’aliances amb altres destinacions atractives com la Roca Factory i el Circuit de Catalunya; amb altres àmbits empresarials de la ciutat, com l’hoteler i el de la restauració.

Apostem per un centre comercial atractiu i un comerç de barri actiu, que incorpori les noves tecnologies i amb una nova oferta vinculada al KM0. I alhora amb una nova definició de trama urbana consolidada, en diàleg amb la Generalitat, per completar l’oferta comercial de la ciutat.

Actuacions i accions destacades

 1. Desenvolupar el pla director del Circuit amb noves implantacions industrials de coneixement i lleure, nova relació del Circuit amb l’entorn i noves possibilitats d’un sector que a Catalunya encara està per fer (Motorsport)
 2. Fer créixer el Mercat de l’Audiovisual perquè esdevingui una fira de referència en l’àmbit nacional
 3. Promoure una reflexió compartida i repensar el model comercial de la ciutat
 4. Promoure Can Muntanyola com a servei de creació d’empreses actuant sobre l’economia social, el cooperatisme i l’autoocupació
 5. Dinamitzar l’activitat agrària del sector agroalimentari de Palou
 6. Dinamitzar l’activitat econòmica de l’eix productiu de la C-17
 7. Adoptar mesures perquè els procediments per a l’accés i l’exercici de l’activitat econòmica es puguin iniciar i finalitzar per diversos canals mitjançant una única finestreta empresarial
 8. Promoure l’oferta hotelera, gastronòmica i turística
 9. Fer arribar la fibra òptica als polígons Jordi Camp, Ramassar i Coll de la Manya
 10. Potenciar i endreçar els mercats de la ciutat i dotar-los de més força i atractivitat
 11. Seguir implementant suports i ajudes per a la creació d’empreses
 12. Posicionar Granollers com una ciutat innovadora i intel•ligent
 13. Redactar un Pla de Turisme

La dada

econòmics

Més actuacions

El PAM complet

Més informació