Educar és cosa de tothom. Bones escoles, una FP de qualitat i la formació al llarg de la vida, eines per al progrés personal i social

“Granollers ciutat educadora” és l’eix central que defineix el 2n Pla Estratègic. Ens comprometem de manera clara i ferma a mantenir l’oferta educativa de les escoles bressol municipals, a defensar l’Escola Municipal de Música, i a reclamar una oferta educativa suficient i no massificada. Per això insistirem en la presència municipal en la Taula de Planificació perquè els ajuntaments també són administració educativa que facilita el treball en xarxa dels centres educatius de la ciutat, que treballa per ampliar l’oferta de formació professional i avança cap a fórmules de relació més directa amb l’empresa, que reivindica una escola ordinària més inclusiva i que vol seguir fent del Consell Escolar Municipal l’espai del consens de la comunitat.

Ser administració educativa, també, per donar noves i iguals oportunitats per aprendre al llarg de la vida.

També potenciem els valors de l’esport com a eina d’educació. Ens hi ajuden els 65 clubs i els més de 300.000 usos esportius anuals que es fan.

 

Actuacions i accions destacades

 1. Promoció del pacte local per l’educació per defensar junts el dret d’accés a l’educació
 2. Mantenir la qualitat, la qualitat i la vocació inclusiva de les escoles bressol municipals
 3. Defensar una oferta educativa suficient i promoure l’autonomia dels processos educatius de cada centre
 4. Desplegar l’oferta de graus universitaris i nous cicles formatius de grau superior a Granollers mitjançant un acord amb la Universitat de Vic
 5. Recolzar l’impuls de la societat civil d’històries d’èxit com les Aules d’extensió universitària del Vallès Oriental (AGEVO) o la la Universitat Popular
 6. Promoció de l’educació al llarg de la vida
 7. Formació Professional (FP) Dual. Donar suport i difusió al Projecte Baula. Continuar desenvolupant un nou model integrat de formació professional que permet treballar conjuntament al sector educatiu amb el sector empresarial.
 8. Posada en marxa d’un tercer centre de Formació Professional públic a la ciutat que pugui oferir cicles formatius de famílies i perfils professionals necessaris per als sectors productius del nostre entorn (indústries alimentàries, hostaleria, serveis)
 9. Consolidar les accions formatives (el maig formatiu) per seguir acompanyant les entitats, els pares, les mares, els entrenadors, directius i tot l’espectre de persones vinculades a l’esport local, per tal de donar eines d’ajut al dia a dia
 10. Fer un Museu de l’Handbol al Palau d’Esports, conjuntament amb el club BM Granollers.
 11. Impulsar la pràctica esportiva en l’espai públic, fora de les instal•lacions esportives: espais urbans i naturals, com a zones de pràctica esportiva, de forma organitzada o informal.

La dada

FP

Més actuacions

El PAM complet

Més informació