L’efecte hivernacle es dóna només a la Terra?

La Terra està envoltada d’una capa invisible de gasos que s’anomena atmosfera.

L’atmosfera permet que els animals i les plantes puguin respirar, manté l’escalfor del Sol i també impedeix que ens arribi la radiació perjudicial dels seus raigs. L’atmosfera fins i tot té un paper important en el fet que els rius i els oceans estiguin plens d’aigua, ja que forma part del cicle de l’aigua. Tots els éssers vius depenen de l’atmosfera.

L’atmosfera terrestre està formada per nitrogen, oxigen, argó i en menys quantitat diòxid de carboni, neó, heli, criptó i xenó.

Com sabeu tots aquests gasos permeten que nosaltres puguem viure a la Terra. Ara bé, des de la Revolució Industrial a finals del segle XVIII i durant el segle XIX, la concentració dels gasos de l’atmosfera ha canviat i actualment ja parlem de la presència de gasos contaminants que estan alterant les condicions del nostre planeta. Una de les conseqüències d’aquests gasos són l’efecte hivernacle. Sabeu perquè es produeix l’efecte hivernacle i quines són les seves conseqüències? Mireu el següent vídeo:

quequicom

 

Tal i com heu vist en el vídeo, el gas responsable de l’efecte hivernacle és el diòxid de carboni (CO2) o el metà (CH4). Aquests gasos són els responsables de l’augment de temperatura a la Terra. A més, produeixen que hi hagi menys diferència entre la temperatura diurna i la nocturna.

Amb tota aquesta informació ja esteu preparats per començar el repte:

En quin o quins planetes del Sistema Solar també es dóna l’efecte hivernacle?

Per poder resoldre l’enigma primer de tot hauràs de trobar informació sobre les diferents  atmosferes dels planetes del Sistema Solar. Tot seguit, mirar quina diferència hi ha entre la temperatura diurna i la nocturna. I per últim esbrinar quin planeta és!