AVALUACIÓ DE LA TRANSPARÈNCIA MUNICIPAL

xxxx

Indicadors de transparència

Indicadors municipals

Índex de Transparència dels Ajuntaments (ITA)

Mapa Infoparticip@ (UAB)

Indicadors de ciutat

Indicadors econòmics