PARTICIPACIÓ

xxxx

Espais de participació ciutadana

Processos participatius en tràmit

Avaluació dels serveis municipals

Canals de participació ciutadana

Consells

Entitats i Associacions????

Reglament de Participació Ciutadana??????????
(en tràmit)

Participació ciutadana en elaboració de normes???????????????

Enquestes

Síndic de greuges de Catalunya

Consultes més freqüents rebudes pels ciutadans i organitzacions?????????

Incidències o reclamacions????

Serveis i tràmits per a la ciutadania