Avaluació i millora del llacunatge de filtres plantats de canya a Nègrepelisse a càrrec dels ajuntaments de Terrasses et Vallée de l’Aveyron

Avaluació del funcionament i propostes de millora del projecte de reutilització de Nègrepelisse i possibilitats d’aplicació a Terrasses et Vallée de l’Aveyron. Es farà una diagnosi de la gestió del llacunatge de filtres plantats de canya (8000 m2) i una anàlisi  dels seus usos actuals i potencials.

CCTVA opera unitat de tractament de fangs Nègrepelisse. Entre maig i octubre, la planta de tractament proveeix d’aigua a la plantació d’àlbers i eucaliptus de 3,2 hectàrees. Aquest operatiu augmentar el tractament d’efluents i produir llenya per a la caldera comunitària. Un monitoratge experimental s’ha iniciat al 2014 per 3 anys, s’avaluaran les actuacions de tractament de fangs, creixement dels arbres i el rendiment del sistema de reg.