Estudi sobre la potencialitat d’ús a l’empresa d’aigües reutilitzades a càrrec de l’Ajuntament de Granollers

Diagnosi de la potencialitat de la xarxa d’aigües reutilitzades de Granollers. Estudi del subministrament d’aigües reutilitzades a indústries de Granollers amb un consum elevat d’aigua i millora de l’ús d’aigües reutilitzades per consums municipals a partir del sistema d’aiguamolls construïts del parc de Can Cabanyes