Entrades per smorera

Optimització xarxa distribució d’aigües depurades a Es Migjorn Gran

Anàlisi de l’optimització de la xarxa de distribució d’aigües depurades de Es Migjorn Gran. Es determinaran es aspectes rellevants per prosseguir en la posada en marxa de la infraestructura: determinació del peticionari de la concessió, determinació de l’àmbit on es preveu dotar el servei d’aigües reutilitzades i determinació de l’empresa gestora del servei.  

Confecció toolkit a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya.

La UPC recollirà els resultats i productes dels projectes de reutilització d’aigües en una base de dades d’accés lliure que contindrà documents de referència, manuals i guies tècniques, experiències reconegudes, legislació i estudis d’àmbit internacional per a la implantació i gestió dels projectes de reutilització d’aigua fets pels socis.