Estudi sobre la potencialitat d’ús a l’empresa d’aigües reutilitzades a càrrec de l’Ajuntament de Granollers

Diagnosi de la potencialitat de la xarxa d’aigües reutilitzades de Granollers. Estudi del subministrament d’aigües reutilitzades a indústries de Granollers amb un consum elevat d’aigua i millora de l’ús d’aigües reutilitzades per consums municipals a partir del sistema d’aiguamolls construïts del parc de Can Cabanyes

Avaluació i millora del llacunatge de filtres plantats de canya a Nègrepelisse a càrrec dels ajuntaments de Terrasses et Vallée de l’Aveyron

Avaluació del funcionament i propostes de millora del projecte de reutilització de Nègrepelisse i possibilitats d’aplicació a Terrasses et Vallée de l’Aveyron. Es farà una diagnosi de la gestió del llacunatge de filtres plantats de canya (8000 m2) i una anàlisi  dels seus usos actuals i potencials.

CCTVA opera unitat de tractament de fangs Nègrepelisse. Entre maig i octubre, la planta de tractament proveeix d’aigua a la plantació d’àlbers i eucaliptus de 3,2 hectàrees. Aquest operatiu augmentar el tractament d’efluents i produir llenya per a la caldera comunitària. Un monitoratge experimental s’ha iniciat al 2014 per 3 anys, s’avaluaran les actuacions de tractament de fangs, creixement dels arbres i el rendiment del sistema de reg.

Diagnosi sobre la reutilització d’aigües per a la millora del paisatge i d’altres usos ambientals a càrrec d’Ecofilae

El treball serà una diagnosi general de la situació que permeti extreure conclusions de cara a la pròxima redacció de normatives d’aigües reutilitzades a França. Es farà un seguiment especial a projectes en marxa de Languedoc-Roussillon, com el reg per paisatgisme de Grau du Roi o el interessant projecte pilot de reg d’un vinyer a Gruissan recentment desenvolupat al 2013.

 

Optimització xarxa distribució d’aigües depurades a Es Migjorn Gran

Anàlisi de l’optimització de la xarxa de distribució d’aigües depurades de Es Migjorn Gran. Es determinaran es aspectes rellevants per prosseguir en la posada en marxa de la infraestructura: determinació del peticionari de la concessió, determinació de l’àmbit on es preveu dotar el servei d’aigües reutilitzades i determinació de l’empresa gestora del servei.

 

Confecció toolkit a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya.

La UPC recollirà els resultats i productes dels projectes de reutilització d’aigües en una base de dades d’accés lliure que contindrà documents de referència, manuals i guies tècniques, experiències reconegudes, legislació i estudis d’àmbit internacional per a la implantació i gestió dels projectes de reutilització d’aigua fets pels socis.