El Centre de Formació de Persones Adultes Vallès (CFA Vallès)  obrirà entre el 15 i el  29 de juny el període de preinscripció per al curs 2020-21. El tràmit es realitzarà per via telemàtica o de manera presencial amb cita prèvia.

Al web www.cfavalles.org es podran consultar els horaris per a demanar cita prèvia i informació sobre la preinscripció telemàtica.

La matrícula telemàtica es farà del 2 al 9 de setembre.

El CFA Vallès ofereix cursos de graduat en educació secundària (GES), d’accés directe a grau mitjà (CAM), de preparació de les proves d’accés a CFGS (cicles formatius de grau superior), de les proves d’accés a la Universitat per a més grans de 25 i 45 anys; a més d’ensenyament instrumentals d’alfabetització i certificat d’estudis primaris, llengües catalana i castellana (nivell A1, A2 i B1), llengua anglesa (A1 i A2) i informàtica (inicial, bàsic, mitjà i avançat).  La formació que ofereix el Centre de Formació per a Persones Adultes és pública i gratuïta.

ESCOLA ADULTS 2020 cartell