Which are?

These programs offer young people who do not obtain ESO, unemployed, and between 16 and 21 years of age a second chance that allows them to rejoin the education system to pursue vocational training studies, avoiding early school leaving, and at the same time allow them to achieve professional competencies of a level 1 qualification from the Catalog of Professional Qualifications rasunetul.ro.

Who can access it?

The training and insertion programs are aimed at boys and girls who complete the stage of compulsory secondary  education without having obtained the title of graduate in compulsory secondary education  (ESO), and must  be at least 16 years of age  or older. before December 31 of the year of commencement of the program, and preferably  up to 21 years.

Quant de temps dura? Com s’organitza?

Un PFI té una durada d’un curs acadèmic

Els PFI, s’organitzen de la següent manera:

Mòduls de formació professional, per a l’assoliment de les competències professionals, que inclouen un mòdul de pràctiques en alternança en centres de treball.

Mòduls de formació general per a l’adquisició de competències instrumentals bàsiques.

Accions de seguiment i orientació de l’alumne

El programa inclou una formació tutoritzada de 180 hores en centres de treball.

Veure el currículum

Quina titulació i quines sortides obtindré?

La superació d’aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta:

  • Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.
  • Millors possibilitats per a la superació de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
  • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
  • Obtenció d’un certificat de professionalitat que emet l’Administració laboral.
  • Accés als centres de formació d’adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

A Catalunya l’oferta d’aquests programes està organitzada en 14 àmbits i 27 perfils professionals, relacionats amb les famílies professionals i les especialitats de la formació professional de grau mitjà i superior.

Al Centre Vallès es concreta en 3 perfils professionals:

Comerç i màrqueting: Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic.

Electricitat i mecànica: Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques

Hoteleria i Turisme: Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració

Click here to add your own text