Què són?

Aquests programes ofereixen als joves que no obtinguin l’ESO, desocupats, i d’entre 16 i 21 anys una segona oportunitat que els permeti reincorporar-se al sistema educatiu per prosseguir estudis de formació professional, evitant l’abandonament prematur, i que alhora els permeti l’assoliment de competències professionals d’una qualificació de nivell 1 del Catàleg de qualificacions professionals.

Qui  hi pot accedir?

Els programes de formació i inserció estan dirigits  als nois i les noies que finalitzen l’etapa de l’ensenyament secundari obligatori sense haver obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO), i han de tenir coma mínim  16 anys o complir-los abans del 31 de desembre de l’any d’inici del programa, i preferentment fins a 21 anys.

Quant de temps dura? Com s’organitza?

Un PFI té una durada d’un curs acadèmic

Els PFI, s’organitzen de la següent manera:

Mòduls de formació professional, per a l’assoliment de les competències professionals, que inclouen un mòdul de pràctiques en alternança en centres de treball.

Mòduls de formació general per a l’adquisició de competències instrumentals bàsiques.

Accions de seguiment i orientació de l’alumne

El programa inclou una formació tutoritzada de 180 hores en centres de treball.

Veure el currículum

Quina titulació i quines sortides obtindré?

La superació d’aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta:

  • Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.
  • Millors possibilitats per a la superació de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
  • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
  • Obtenció d’un certificat de professionalitat que emet l’Administració laboral.
  • Accés als centres de formació d’adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

A Catalunya l’oferta d’aquests programes està organitzada en 14 àmbits i 27 perfils professionals, relacionats amb les famílies professionals i les especialitats de la formació professional de grau mitjà i superior.

Al Centre Vallès es concreta en 3 perfils professionals:

Comerç i màrqueting: Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic.

Electricitat i mecànica: Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques

Hoteleria i Turisme: Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració

Click here to add your own text