Representants partits

El Reglament del Consell de ciutat estableix que representants de partits polítics formin part del Consell de ciutat.

Actualment en formen part:

Josep Mayoral, com a alcalde

Alba Barnusell, com a regidora que té la responsabilitat de la política sobre el Consell de ciutat

Rudy Benza, com a regidor amb responsabilitat de participació ciutadana i representant grup municipal PSC

Àlex Sastre, com a representant grup municipal CiU

Dolors Martínez, com a representant grup municipal ERC-AG-AM

Jordi Pavón, com a  representant Cs

Josep Ma Gontan, com a representant CpG-CUP-PA Josep M Gontan

José Maria Moya Losilla, com a representant PP

Entitats

El Reglament del Consell de ciutat estableix que deu persones representants de les entitats ciutadanes, seleccionades aleatòriament, per insaculació, entre les inscrites en el Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes, designades per la junta directiva de cada entitat

Actualment les entitats membres del Consell de ciutat són:

Associació Amics de l’Àfrica

Associació Averroes per al Desenvolupament i la Comunicació

Associació d’Empresaris i Propietaris dels Polígons Industrials del Congost i Jordi Camp

Associació de Disminuïts Intel·lectuals

Associació de Makadougou Hero Solidaritat ONG

Associació de Mares i Pares d’Alumnes IES Granollers

Associació LindyFrogs Granollers

Coral Albada de la Parròquia de Sant Esteve de Granollers

Confederació Nacional del Treball

Creu Roja Granollers

Aquestes entitats van ser escollides aleatòriament per insaculació sobre la base de dades del registre d’entitats en la Comissió Informativa de l’Àrea de Projectes Estratègics de 10 de maig de 2016

 

Associacions de veïns

El Reglament del Consell de ciutat estableix que en formaran part un nombre de persones representants de les Associacions de Veïns, determinades en proporció a un terç de les mateixes, seleccionades aleatòriament, per insaculació, entre les inscrites en el Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes, designades per la junta directiva de cada entitat.

Actualment les associacions de veïns membres del Consell de ciutat són:

Associació de Veïns Can Bassa

Associació de Veïns del Congost

Associació de Veïns Girona Centre de Granollers

Associació de Veïns Joan Prim Centre

 Associació de Veïns Tres Torres

 Associació de Veïns de Sant Julià de Palou

 Aquestes associacions de veïns van ser escollides aleatòriament per insaculació sobre la base de dades del registre d’entitats en la Comissió Informativa de l’Àrea de Projectes Estratègics de 10 de maig de 2016