El Reglament del Consell de Ciutat estableix que en formaran part persones representants d’un terç de les Associacions de Veïns, seleccionades aleatòriament per insaculació entre les inscrites en el Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes.

Aquestes entitats van ser les escollides per insaculació aleatòria sobre la base de dades del registre d’entitats en la Comissió Informativa de l’Àrea de Projectes Estratègics de 10 de maig de 2016:

Miguel Revello

Miguel Revello

Associació de Veïns Granollers Centre
Albert Ventura Colomé

Albert Ventura Colomé

Associació de Veïns del Barri de Sant Miquel
Ricard Saurí

Ricard Saurí

Associació de Veïns Girona Centre

Gaspar Avellaneda Sánchez

Associació de Veïns Can Mònic

Rosa Argelagué Carrillo

Associació de Veïns i Comerciants Joan Prim Centre