El Reglament del Consell de Ciutat estableix que en formaran part persones representants d’un terç de les Associacions de Veïns, seleccionades aleatòriament per insaculació entre les inscrites en el Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes.

Aquestes entitats van ser les escollides per insaculació aleatòria sobre la base de dades del registre d’entitats en la Comissió Informativa de l’Àrea de Projectes Estratègics de 10 de maig de 2016:

Jaume Coll

Jaume Coll

Associació de Veïns Ponent
Joan Estapé

Joan Estapé

Associació de Veïns Sant Julià de Palou
Miguel Revello

Miguel Revello

Associació de Veïns Granollers Centre
Pere Ribas

Pere Ribas

Associació de Veïns Lledoner
Ricard Saurí

Ricard Saurí

Associació de Veïns Girona Centre
Maria Cristina Tarrés

Maria Cristina Tarrés

Associació de Veïns Joan Prim Centre