El Reglament del Consell de Ciutat estableix que en formaran part persones representants d’un terç de les Associacions de Veïns, seleccionades aleatòriament per insaculació entre les inscrites en el Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes.

Aquestes entitats van ser les escollides per insaculació aleatòria sobre la base de dades del registre d’entitats en la Comissió Informativa de l’Àrea de Projectes Estratègics de 10 de maig de 2016:

Joan Estapé

Joan Estapé

Associació de Veïns Sant Julià de Palou
Henry Portocarrero

Henry Portocarrero

Associació de Veïns Tres Torres
Ricard Saurí

Ricard Saurí

Associació de Veïns Girona Centre
Maria Cristina Tarrés

Maria Cristina Tarrés

Associació de Veïns Joan Prim Centre
Joan Valero

Joan Valero

Associació de Veïns Can Bassa