Scratch per a professors

Cada dimarts del 10 de febrer al 17 de març entre 17.30 a 19.30h 

Lloc: Roca Umbert – Centre Tecnològic i Universitari de GranollersLogoPetitMarker

activitat gratuïta 

 

Formació gratuïta, adreçada a professorat de Granollers, que vulgui començar a treballar la programació informàtica

 

objectius

Justificar l’ús dels entorns de programació com a eina privilegiada en el desenvolupament de la creativitat, l’assoliment de reptes personals, la cooperació, el pensament lògic… a banda d’altres competències bàsiques.

Introduir i capacitar als assistents en l’entorn de programació d’Scratch 2.0.

Realitzar programes senzills amb Scracth, utilitzant metodologies pràctiques i col∙laboratives.

Donar recursos i espais de referència per tal d’afavorir l’autoaprenentatge en l’ús d’Scratch

 

programa

Continguts 1r bloc

 

1a sessió

 • Dinàmica de presentació dels assistents.
 • Introducció al pensament computacional: (i) presentació, (ii) aprendre a programar, aprendre a pensar, (iii) l’espiral d’Scratch i el pensament creatiu.
 • Alta dels assistents a web d’Scratch 2.0.
 • Proposta i possibles criteris per a donar d’alta alumnat a la web d’Scratch.
 • Primer projecte dels assistents amb scratch: La tarja de presentació (moviment, aspecte, interaccions amb teclat i ratolí…).

2a sessió

 • L’entorn de la Web d’Scratch. Normes d’ús.
 • Organització de projectes a Scratch 2.0 (Scratch com a xarxa social): (i) compartir projectes, (ii) instruccions i notes de projectes, (iii) etiquetatge de projectes, (iv) comentar projectes, (v) seguir altres scratchers i estudis, (vi) creació i gestió d’estudis propis i estudis col∙lectius i (vii) perfil d’scratcher
 • Segon projecte amb Scratch: Storytelling o narratives digitals: diàlegs, canvis de
 • vestit, animacions… Programació lineal vs broadcast.

3a sessió

 • Inclusió dels projectes de participants a estudi col∙lectiu.
 • Remix de projectes: programació col∙lectiva.
 • Jocs senzills amb Scratch: iteracions, condicionals, sensors, variables…
 • Convencions, comentaris, documentar projectes…
 • Creació d’un d’un joc senzill amb metodologia guiada: el laberint.
 • Tercer projecte: creació d’un joc amb Scratch (donarem com a models els de crearjocs.blogspot.com.)

4a sessió

 • Presentació dels jocs creats, inclusió en estudis, comentaris…
 • Dinàmica de grups: les tarjes d’Scratch, 10Blocs, Debug de projectes, Fitxes de Creative Computing…
 • Jocs de preguntesrespostes, interacció amb l’usuari, flux de programa.
 • Quart projecte: creació d’un joc interactiu: jocs d’operacions, de preguntes respostes…

5a sessió

 • Com organitzar el penament computacional a l’escola? Jocs de preprogramació, Hour Of Code, Jocs de temporada,  Sessions i projectes d’Scratch
 • On trobar recursos? A qui seguir? Llocs web, Scratchers catalans de referència, Trobades, MOOC’s…
 • Presentació del projecte final

6a sessió

 • Treball en el projecte final
 • Hackathon de projectes
 • Avaluació del curs

 

Formador Pau Córdoba LogoPetitLink LogoPetitTwitter

 

Enllaç a activitats de formació tecnològica a la Biblioteca Roca Umbert. Inclou el curs d’scratch ‘Codeclub‘ per a infants de 10 a 12 anys (que es farà el març de 2015) i la píndola formativa d’scratch per a pares i mares interessats (que es farà el maig de 2015)  LogoPetitLink

 

Organitzador:

  LogoAjuntGranollers

 

Etiquetes: , , , , , ,

LogoCDigitalNegatiu            LogoCDigitalNegatiu      LogoAjuntGranollers