Calculadora de emisiones de Gases de Efecto Invernadero de biocarburantes

L’eina permet el càlcul dels valors reals o calculats (combinació de valors reals i per defecte) de les emissions de gasos d’efecte hivernacle cadenes de biocarburants d’una manera senzilla mitjançant la introducció per part l’usuari de dades reals dels diferents processos

Ves a la calculadora IDAE

 

Els comentaris estan tancats.