Climway: joc interactiu per a entendre el canvi climàtic (anglès)

El joc Clim’City ® té com a teló de fons de “pensament global pera l’acció local “. Aquest entorn virtual té com a objectiu mostrar com, en un context d’un país  industrialitzat com França, es pot optar per estils de vida sostenibles, beneficiosos per a la Terra i els seus habitants. El joc  consisteix en dissenyar un pla climàtic per resistir les tendències actuals en Clim’City ®. En cas de no prendre cap mesura, el consum d’energia i les emissions de gasos d’efecte hivernacle augmentaran any rere any. Aquesta tendència es basa en l’escenari “no es fa res per combatre el canvi climàtic “, si Clim’City ® continua amb les polítiques i models actuals de desenvolupament: amb consum excessiu d’energia, ús desmesurat d’energies fòssils, l’ampliació d’infrastructures pel transport, producció excessiva de residus, agricultura intensiva, poc ús de les energies renovables….

El Clim’City ® Game té 50 torns de joc (= 50 anys) per establir accions que permetin reduir el consum d’energia,desenvolupar les energies renovables, reduir les emissions de GEH a la quarta part i adaptar-se al canvi climàtic. Aquestes accions constitueixen el pla amb tres tipus de “punts d’acció” que representen els diferents actors en Clim’City ®: Autoritats públiques (PA), Empreses (EP) i Ciutadans (CP).

Ves a la pàgina principal del joc

Consulta la guia del joc

 

Els comentaris estan tancats.