Enercities

A través dels jocs del tipus del desenvolupat en EnerCities es pretén aplicar la tecnologia de jocs en combinació amb les metodologies d’aprenentatge, de manera que permetin combinar els avantatges de les dues i solucionar / ‘afrontar nous reptes’, a l’àmbit de l’educació. Una de les principals avantatges d’impuls del projecte és la plataforma de joc a través de la qual es desenvoluparan les competicions (a nivell Europeu i Local) per promoure el ‘picabaralla’ entre els alumnes i un major interès per utilitzar el joc educatiu. D’aquesta manera en crear i expandir les ciutats virtuals, els joves s’ocupen de la contaminació, l’escassetat d’energia, plans de reducció d’energia, projectes d’energia renovables, etc.

Els programes d’educació estan integrats amb el joc a través d’un bloc de comunicació i aprenentatge entre alumnes, i aquest actual document guia per a professors per desenvolupar metodologies d’inclusió del joc dins de les classes. Aquesta metodologia s’ha posat a prova en 5 institucions d’educació (que es troba en diversos països d’Europa). I actualment amb el llançament oficial de la plataforma es pretén arribar a un mínim de 50 institucions d’educació Europees. dins el projecte s’organitzaran diversos esdeveniments per compartir experiències, i fer competicions de diferent àmbit on es promogui un ús eficient de l’energia. el projecte no només vol que els joves siguin conscients de les implicacions de l’ús de l’energia, sinó que a més pretén provocar en ells un canvi de les seves actituds en la seva vida quotidiana davant d’aquesta problemàtica.

Ves al Joc Enercities

Els comentaris estan tancats.