Fundació Gas Natural Fenosa, Museu del Gas (castellà)

El Museu del Gas de la Fundació Gas Natural Fenosa té com a objectiu la preservació, la conservació i la difusió del patrimoni històric dels sectors del gas i l’electricitat, així com l’exploració del futur de les energies i la seva interacció amb el medi ambient.

Vés a l’enllaç de les activitats educatives que proporciona el museu del Gas.

Situat a l’edifici modernista La Energía, a la Plaça del Gas de Sabadell, el Museu del Gas proposa unrecorregut per l’evolució de la indústria del gas i l’electricitat en els segles XIX i XX a través dels canvis socials que van produir les noves tecnologies i els nous invents. L’exposició presenta una reflexió sobre el present i el futur de l’energia. És a dir, sobre la importància de fer unús eficient dels recursos naturals disponiblesper tal d’obtenir energia de manera continuada, econòmica i de baix impacte ambiental. Finalment, l’edifici mostra les pròpies mesures de sostenibilitat, pel que fa a construcció eco-eficient.

El Museu del Gas acull, addicionalment, l’Arxiu Històric de la Fundació Gas Natural Fenosa que, amb més de 3.000 metres de prestatgeria, representa un dels arxius d’empresa més significatius del país.

Els comentaris estan tancats.