Llibre verd sobre l’eficiència energètica (2005, castellà)

Llibre Verd pretén detectar els estrangulaments o barreres (per exemple, la falta d’incentius adequats, la falta d’informació, la falta de mecanismes de finançament…) que
impedeixen actualment incorporar mesures rendibles de millora de l’eficiència .

Es tracta de definir opcions per trencar aquests bloquejos, proposant una sèrie de possibles actuacions clau.

Amb aquest Llibre Verd, la Comissió desitjava reactivar l’activitat de la Unió Europea (UE) en matèria d’estalvi energètic. La Comissió convida a les autoritats públiques a responsabilitzar al conjunt dels ciutadans i les empreses recompensant els comportaments d’estalvi. L’eficiència energètica és un important repte, sobretot donada l’amenaça que l’actual evolució del consum d’energia suposa per al medi ambient i el creixement econòmic de la UE. Han de realitzar-se esforços sobretot en els sectors del transport, la producció d’energia i els edificis.

Ves a l’enllaç [PDF] per consultar el Llibre Verd

Els comentaris estan tancats.