Seguiment i evolució del PAES

Ara ja fa 5 anys es van adherir els primers municipis al Pacte dels Alcaldes. En els compromisos de l’adhesió hi ha el de fer el seguiment i actualització dels PAES de forma biennal.

La Diputació de Barcelona té el compromís de donar suport als ajuntaments en aquesta fase i actualment hi estan treballant. Biennalment caldrà rendir comptes de la feina feta i i cada quatre anys caldrà refer l’inventari obligatòriament. Es treballa en una proposta concreta per poder donar compliment al compromís de la ciutat tant en el seguiment biennal com cada quatre anys. Primer, hi ha d’haver la proposta definitiva de la Covenant of Mayors Office (CoMO). El maig de 2013 encara no s’ha aprovat una proposta definitva de seguiment.


accions PAES
estat execució

 

modificació accions

Els comentaris estan tancats.