Gas i petroli: l´energia dels fòssils

Conèixer el gas i el petroli, des de la seva formació, fins als seus usos, fent comprensibles el seu origen, la producció i l´aplicabilitat.

La nova exposició Gas i petroli: l´energia dels fòssils s´ha creat amb l´objectiu de donar a conèixer el gas i el petroli, des de la seva formació, fins a la versatilitat d´usos, fent comprensibles l´origen, la producció i l´aplicabilitat. Es fa una anàlisi de l´ús d´aquestes fonts d´energia fòssil, passant per la gran diversitat d´indústries que en depenen. Cal conèixer a fons aquests materials tan preuats i la manera d´usar-los, per poder gestionar els recursos amb criteri.
Gas i petroli: l´energia dels fòssils disposa d´una superfície d´uns 600 m2 i utilitza uns recursos museogràfics enfocats a les aplicacions pràctiques i quotidianes de les diferents fonts energètiques, sobretot pel que fa a la relació entre l´ús d´un determinat recurs energètic i el seu impacte ambiental i social. Per dur-la a terme es disposa d´objectes reals, maquetes interactives, plafons expositius i mecanismes accionables que ajuden a la comprensió de tots els conceptes.

Per adequar-la a tots els públics, s´ha fet un tractament acurat de la informació i dels objectes, com també dels element interactius. El text es presenta en diferents nivells de lectura complementats amb els diferents usos de recursos museogràfics. Atès que forma part de l´exposició ‘Enérgeia’, d´una banda, segueix els mateixos criteris conceptuals de disseny de la resta de l´espai; però d´altra banda, vol ser un espai amb personalitat pròpia atesa la importància tècnica i social del nou àmbit. El grafisme, acompanyat d´alguns objectes rellevants, és el verdader protagonista de l´exposició. Ara bé, l´objectiu museogràfic de l´exposició pretén evitar que es tracti d´una simple exposició d´aparells evolutivament distribuïts per l´espai. Finalment, la introducció de mòduls interactius s´utilitza com a recurs museogràfic que, en uns casos, facilita la comprensió d´un mecanisme, i en d´altres, estimula la relació de conceptes.


L´exposició segueix diferents eixos conductors pensats per a la diversitat del públic que ens visita. Consta d´un espai introductori i la resta de temàtica específica: l´espai destinat a gas manufacturat, el dedicat a interactius per comprendre els motors de combustió interna i la seva evolució, l´espai d´origen i formació del petroli i gas natural, també un àmbit dedicat exclusivament al petroli, amb els processos de tractament i les indústries que se´n deriven, com la petroquímica, l´espai destinat als nous usos del gas natural i, finalment, hi ha una zona de reflexió sobre els combustibles fòssils i el medi ambient.

Amb aquesta nova exposició, el Museu pretén assolir les expectatives i il·lusions de fer més comprensible l´evolució i l´estat de la qüestió d´un tema tan important i tan actual com l’energia dels fòssils.

 

 

Visita virtual

visita virtual

http://www.mnactec.cat/~factoria/

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *