Estadística del consum energètic del sector industrial

L’Estadística del Consum Energètic del Sector Industrial (ECESI) és una eina imprescindible per tal d’elaborar les Estadístiques Energètiques de Catalunya, i està contemplada en la llei del Pla Estadístic de Catalunya aprovat pel Parlament de Catalunya.

L’objectiu de l’ECESI és quantificar el consum energètic per sectors d’activitat econòmica i per formes d’energia de la industria manufacturera de Catalunya.

L’ECESI consta d’una operació estadística adreçada a una mostra restringida dels aproximadament entre 3.000 i 4.000 establiments industrials més importants de Catalunya segons el seu nivell de consum energètic i sector d’activitat econòmica (aproximadament el 10% del total d’establiments industrials). La mostra enquestada representa, aproximadament, el 90% del consum elèctric i el 97% del consum tèrmic del sector industrial català. Es tracta d’establiments amb activitat manufacturera sense incloure els establiments amb activitat dins el sector energètic, així com tampoc el sector de la construcció i obres públiques. Mitjançant aquesta estadística s’obté una informació molt acurada del consum d’energia final al sector industrial a nivell provincial per a totes les formes d’energia (fòssils i renovables). L’obtenció d’aquesta informació és molt important tant per a disposar d’una estadística detallada i fiable, com per a aconseguir un coneixement el més complet possible de les necessitats energètiques de la indústria a Catalunya, element imprescindible per a la planificació energètica.

Els principals resultats de l’Estadística del Consum Energètic del Sector Industrial de Catalunya en el període 2003-2009 a nivell provincial es poden consultar en el document següent:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *