Arxiu de l'autor: albertj

Exposició autoeditable (CLARITY) 17 cartells, llestos per ser impresos, sobre els impactes, les causes i les possibles solucions al problema del canvi climàtic.   Ves...
U4energy és la primera competició paneuropea d’educació per a l’ús de l’energia organitzada per la Comissió Europea. Es competeix amb centres educatius de tot...
The prevalence of games in our culture provides an opportunity to increase the understanding of our global challenges. In 2008 the Pew Research Center estimated that...
A través dels jocs del tipus del desenvolupat en EnerCities es pretén aplicar la tecnologia de jocs en combinació amb les metodologies d’aprenentatge, de...
Joc interactiu sobre canvi climàtic aplicable a educació formal i no formal, de nivell complementari al tercer cicle de primària i la ESO. Ves...
L’eina permet el càlcul dels valors reals o calculats (combinació de valors reals i per defecte) de les emissions de gasos d’efecte hivernacle cadenes de...
Ciencies, Tecnologia i Medi Ambient per a l’educació secundària. Més de trenta animacions i exercicis interatius que faciliten la docència en classe i l’estudi...
Fitxes pedagògiques amb propostes d’activitats per aprendre a fer un bon ús de l’energia. Llar eficient (aplicació interactiva) Llar eficient (fullet) Com construir un...
Vídeos descarregables i activitats disponibles per a escoles i entitats sobre la família del Energèdits. Ves al Institut Català d’Energia  Confort sense suar ...