Arxiu de l'autor: albertj

U4energy és la primera competició paneuropea d’educació per a l’ús de l’energia organitzada per la Comissió Europea. Es competeix amb centres educatius de tot...
El joc Clim’City ® té com a teló de fons de “pensament global pera l’acció local “. Aquest entorn virtual té com a objectiu...
A través dels jocs del tipus del desenvolupat en EnerCities es pretén aplicar la tecnologia de jocs en combinació amb les metodologies d’aprenentatge, de...
Joc interactiu sobre canvi climàtic aplicable a educació formal i no formal, de nivell complementari al tercer cicle de primària i la ESO. Ves...
L’eina permet el càlcul dels valors reals o calculats (combinació de valors reals i per defecte) de les emissions de gasos d’efecte hivernacle cadenes de...
Ciencies, Tecnologia i Medi Ambient per a l’educació secundària. Més de trenta animacions i exercicis interatius que faciliten la docència en classe i l’estudi...
Fitxes pedagògiques amb propostes d’activitats per aprendre a fer un bon ús de l’energia. Paquet pedagògic de la setmana petita de l’energia
Vídeos descarregables i activitats disponibles per a escoles i entitats sobre la família del Energèdits. Ves al Institut Català d’Energia  Confort sense suar ...
Quin es el consum energètic dels municipis de Catalunya? Com es podrien reduir les emissions de gasos causants de l’efecte hivernacle? Quines actuacions es...