CONSERVATORI – MATRÍCULA 2019-20

MATRÍCULA CURS 2019-2020 – GRAU PROFESSIONAL

Del 25 al 28 de juny de 2019

(de 9 a 13h i de 17 a 20h)

Documentació que cal presentar:

– Imprès matrícula

– Una foto carnet (alumnes nous)

– Dades bancàries + document titularitat + DNI titular compte (només alumnes nous) (*)

– Fotocòpia DNI (només alumnes nous)(*)

(*) Els alumnes que han fet la prova en el nostre centre no cal que ho tornin a presentar, si no hi ha canvis.

L’import de la matrícula (88 €) es pagarà el mes de setembre  segons les dades bancàries lliurades.

Imprès matrícula GP

Full dades bancàries cobraments

ESCOLA DE MÚSICA – MATRÍCULA 2019-20

NIVELL ELEMENTAL I MITJÀ (no reglat)

Del 25 de juny al 5 de juliol de 2019

(de 9 a 13h i de 18 a 20h)

Documentació que cal presentar:

– Imprès matrícula

– Fotocòpia DNI o llibre de família (només alumnes nous)

– Imprès dades bancàries + document titularitat + DNI titular (només alumnes nous)

 

L’import de la matrícula (88 €) es pagarà el mes de setembre segons les dades bancàries lliurades

Imprès matrícula EM

Full dades bancàries cobraments

PROVES ACCÉS AL GRAU PROFESSIONAL-calendari

Les proves d’accés al grau professional de música seran els dies 18, 19 i 20 de maig

Podeu confirmar els vostres horaris d’instrument trucant a la secretaria del Conservatori (de 9h a 13h i de 18h a 20h)

93 870 15 83

 

Dimarts dia 18 de maig, a les 10h: teòriques accés a primer curs

Dimarts dia 18 de maig, a les 10h:  teòriques accés a segon, tercer i quart

Dimecres dia 19 de maig, a partir de les 9.30h: instruments accés a primer curs

Dijous dia 20 de maig, a partir de les 9.30h: instruments accés a segon, tercer i quart curs

Tingueu en compte que caldrà mantenir totes les mesures COVID-19: distàncies, gel hidroalcohòlic per les mans, mascaretes, no podran entrar pares/mares/familiars. Aquest curs no cal venir molt abans per preparar l’instrument perquè no hi haurà aules disponibles, es podrà fer en el moment que s’avisi l’alumne/a per la lliçó a vista.