PROVES ACCÉS AL GRAU PROFESSIONAL-calendari

Les proves d’accés al grau professional de música seran els dies 18, 19 i 20 de maig

Podeu confirmar els vostres horaris d’instrument trucant a la secretaria del Conservatori (de 9h a 13h i de 18h a 20h)

93 870 15 83

 

Dimarts dia 18 de maig, a les 10h: teòriques accés a primer curs

Dimarts dia 18 de maig, a les 10h:  teòriques accés a segon, tercer i quart

Dimecres dia 19 de maig, a partir de les 9.30h: instruments accés a primer curs

Dijous dia 20 de maig, a partir de les 9.30h: instruments accés a segon, tercer i quart curs

Tingueu en compte que caldrà mantenir totes les mesures COVID-19: distàncies, gel hidroalcohòlic per les mans, mascaretes, no podran entrar pares/mares/familiars. Aquest curs no cal venir molt abans per preparar l’instrument perquè no hi haurà aules disponibles, es podrà fer en el moment que s’avisi l’alumne/a per la lliçó a vista.