PROVES ACCÉS AL GRAU PROFESSIONAL-calendari

Les proves d’accés al grau professional de música seran els dies 22, 23 i 24 de maig

Podeu confirmar els vostres horaris trucant a la secretaria del Conservatori (de 9h a 13h i de 18h a 20h)

93 870 15 83

 

Dimecres dia 22 de maig, a les 10h: teòriques accés a primer curs

Dimecres dia 22 de maig, a les 10h:  teòriques accés a segon, tercer, quart, cinquè i sisè curs

Dijous dia 23 i divendres dia 24  de maig: instruments