PROVES ACCÉS AL CONSERVATORI

INSCRIPCIÓ PROVES:

Del 13 al 18 de maig de 2020

Es recomana preferentment fer la inscripció online, enviant la documentació al mail de l’escola.

Si no es possible es podrà passar per secretaria de l’escola els dies 18, 19 i 20 de maig,  de 9h a 13h i de 18h a 20h, havent demanat hora al correu a8055543@xtec.cat

La primera prova està prevista el dilluns dia 22 de juny,  a les 10h del matí (pendent de l’evolució de la COVUD-19)

A partir d’aquest dia es faran les proves d’instrument que s’anunciaran posteriorment.

Documentació a presentar:

Alumnes de l’escola:

 • Imprés matrícula
 • Còpia DNI de l’alumne/a
 • Preu de la prova: 68.47€ (es carregarà en el compte de què disposem)

Alumnes nous:

 • Imprès matrícula
 • Còpia DNI alumne/a
 • Dades bancàries. Preu de la prova 96.80€ L’Ajuntament ens demana l’original del full de dades bancàries (amb còpia del DNI del titular que signi el document i certificat de titularitat), per tant es pot deixar a la bústia de l’escola, podeu demanar hora i lliurar-lo a la secretaria,  enviar-lo per correu postal o seguir aquestes instruccions que ens han passat de l’ajuntament:

La domiciliació es pot fer per la Seu amb idcat mòbil si no es té certificat digital.

En aquest  enllaç hi trobareu la informació sobre com treure’s l’idcat mòbil i també del tràmit per tal de poder presentar la domiciliació

Com obtenir idcat mòbil   Domiciliació de pagament de tributs o taxes

Documents:

 1. Sol·licitud d’inscripció a les proves d’accés i de preinscripció als ensenyaments professionals de música en conservatoris o centres professionals.
 2. Domiciliació Bancària

Si heu de venir presencialment (els dies 18, 19 i 20 de maig, havent demanat cita prèvia), cal tenir en compte:

 • només pot entrar una persona
 • mantenir la distància de 2 metres
 • cal portar mascareta, guants i el bolígraf
 • només es podrà fer servir els lavabos en casos d’urgència.