NOTES PROVES ACCÉS A CONSERVATORI – MAIG 2023

CA LM INST FINAL Accés a: ESPEC INICIALS FINAL DNI
A 6,9 8,0 7,5 1 Saxòfon PTL 018J
A 8,4 8,0 8,2 1 F.T. JFR 378J
A 7,0 8,3 7,7 1 trompa ALR 747P
A 8,3 9,0 8,7 1 F.T. CLSV 783H
A 6,2 5,5 5,9 1 F.T. CGT 949Q
B 7,8 7,9 7,9 1 Guitarra HRM 774L
B 8,1 7,4 7,8 1 clarinet LPI 842F
B 6,0 6,1 6,1 1 guitarra AMRD 721F
B 7,7 8,3 8,0 1 trompeta TBG 842E
B 6,8 8,0 7,4 1 Guitarra MJZ 015G
C 7,8 6,5 7,2 1 violí CAM 780K
C 9,3 9,0 9,2 1 violoncel GGP 978D
C 9,0 9,0 9,0 1 viola CTM 379L
C 8,8 9,0 8,9 1 violí CCG 322R
C 7,5 8,0 7,8 1 violí BES 240M
C 5,3 5,5 5,4 1 viola CAT 929Q
D 9,5 7,3 8,4 1 piano MOB 967E
D 8,9 8,8 8,9 1 piano HVR 717G
D 7,8 7,5 7,7 1 piano ARP 710N
D 6,6 6,3 6,5 1 piano CGD 661J
D NP NP NP 1 Piano PPC 209K
E 5,0 5,0 5,0 3 violí RTP 244Q
E 5,0 9,0 7,0 2 violoncel AchG 590D

PROVES ACCÉS AL CONSERVATORI

INSCRIPCIÓ PROVES:

Del 8 al 20 de març de 2023

La primera prova està prevista el dimarts  dia 23 de maig,  a les 10h del matí

A partir d’aquest dia es faran les proves d’instrument que s’anunciaran posteriorment.

Tota la informació la trobareu a la Resolució EDU/264/2023 de 27 de gener.  .

Documentació a presentar:

Alumnes de l’escola:

  • Imprés matrícula
  • Còpia DNI de l’alumne/a
  • Preu de la prova: 71€ (es carregarà en el compte de què disposem)

Alumnes nous:

  • Imprès matrícula
  • Còpia DNI alumne/a
  • Dades bancàries. Preu de la prova 100€ L’Ajuntament ens demana l’original del full de dades bancàries (amb còpia del DNI del titular que signi el document o certificat de titularitat).

La domiciliació es pot fer per també per la Seu Electrònica de l’ajuntament amb idcat mòbil si no es té certificat digital.

En aquest  enllaç hi trobareu la informació sobre com treure’s l’idcat mòbil i també del tràmit per tal de poder presentar la domiciliació

Com obtenir idcat mòbil   Domiciliació de pagament de tributs o taxes

Convocatòria Proves GP 23

Sol·licitud inscrip. proves

Imprès dades bancàries