PROVES ACCÉS AL CONSERVATORI

INSCRIPCIÓ PROVES:

Del 8 al 20 de març de 2023

La primera prova està prevista el dimarts  dia 23 de maig,  a les 10h del matí

A partir d’aquest dia es faran les proves d’instrument que s’anunciaran posteriorment.

Tota la informació la trobareu a la Resolució EDU/264/2023 de 27 de gener.  .

Documentació a presentar:

Alumnes de l’escola:

  • Imprés matrícula
  • Còpia DNI de l’alumne/a
  • Preu de la prova: 71€ (es carregarà en el compte de què disposem)

Alumnes nous:

  • Imprès matrícula
  • Còpia DNI alumne/a
  • Dades bancàries. Preu de la prova 100€ L’Ajuntament ens demana l’original del full de dades bancàries (amb còpia del DNI del titular que signi el document o certificat de titularitat).

La domiciliació es pot fer per també per la Seu Electrònica de l’ajuntament amb idcat mòbil si no es té certificat digital.

En aquest  enllaç hi trobareu la informació sobre com treure’s l’idcat mòbil i també del tràmit per tal de poder presentar la domiciliació

Com obtenir idcat mòbil   Domiciliació de pagament de tributs o taxes

Convocatòria Proves GP 23

Sol·licitud inscrip. proves

Imprès dades bancàries