MATRÍCULA CURS 2024-2025

Les dates de matrícula per el curs 2024-2025 seran del 27 de maig al 14 de juny excepte per els alumnes que faran la prova d’accés a Conservatori (les dates de matrícula venen marcades per la Generalitat i us n’informarem en el seu moment).
 
Us adjuntem:
– Enllaç amb les Taxes 2024  (pàg. 212 a 214 escola de música, pàg.112-113 conservatori)
Recordeu que l’import de la matrícula (95€) NO és retornable i es cobrarà a l’inici de curs 24/25.  
– Imprès de matrícula (a retornar omplert): Escola de música / Conservatori
– Carta de compromís educatiu (a retornar omplert): Majors 18 anys / Menors 18 anys
– Horaris classes col·lectives de GP/NM NE

I com funcionarà el procés de matrícula?
– Podeu fer la matrícula online (a8055543@xtec.cat) o presencialment a secretaria. 
 
ALUMNES QUE JA ESTUDIEN A L’ESCOLA o CONSERVATORI:
– Imprès de matrícula emplenat i signat : escola o conservatori
– Autorització drets d’imatge – emplenat i signat
– carnet de família monoparental/nombrosa de l’alumna/e (si s’escau)
ALUMNES NOUS:
Per tal de formalitzar-la hauràs de presentar els següents documents:
– fotocòpia del DNI
– Imprès de matrícula emplenat i signat
– Autorització drets d’imatge – emplenat i signat
– carta de compromís educatiu – emplenat i signat
– carnet de família monoparental/nombrosa de l’alumna/e (si s’escau)
– full de dades bancàries
Referent a la gestió de les dades bancàries el procediment és el següent:
la gestió de la domiciliació de pagaments la fan des de RECAPTACIÓ directament (carrer Sant Josep, 7 a l’OAC o recaptació 1a planta) . Cal portar el full de dades bancàries degudament complimentat i signat adjuntant un rebut bancari o bé també amb el segell del banc. S’entrega per tal que es puguin domiciliar els rebuts de l’Escola de música.
Aquest és l’enllaç de la seu electrònica on diu com es tramita electrònicament i/o presencialment: domiciliació bancària
Moltes gràcies!
Equip directiu