Josep Maria Ruera – Catàleg d’obres conservades

Per tal de confeccionar aquest catàleg, s’ha seguit la mateixa metodologia de treball que la Biblioteca de Catalunya, tot seguint la normativa internacional (AACR/2 i la ISBD (PM) ). Les obres s’han agrupat per gèneres musicals (música simfònica, música per a instruments de metall, música de cambra, piano, cant i piano, música coral, opereta còmica, música per a cobla, sardanes, música religiosa, música lleugera, harmonitzacions i arranjaments), ordenades cronològicament segons l’any de composició. Al final de cada epígraf hi figuren les composicions sense any, ordenades alfabèticament per títols.

Informació cedida per Anna Maria Piera, professora de l’Escola de Música de Granollers