Quemadmodum Desiderat (Motete a solo con violón obligado)

Francesc Valls (1665-1747)

Edició crítica a càrrec de Sergi Casademunt i Fiol
Idiomes: català, castellà, francès, anglès i alemany

Compra: www.dinsic.com