Joaquim Serra – Trio i cançons

Marta Fiol, soprano

Santiago Juan, violí

Manuel Martínez del Fresno, violoncel

Jordi Masó, piano
Columna Música

www.columnamusica.com